Ankieta:
Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas zakupów ?
2021-10-04

Walne Zebranie Członków SPRH

30 września br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe w siedzibie spółki WR-SRH S.A. w Broniszach. W trakcie zebrania przedstawiono i przyjęto sprawozdania zarządu i finansowe za rok 2020. Udzielono absolutorium Członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia.

drukuj