Ankieta:
Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas zakupów ?
2013-10-31

Koncepcja Programowo-przestrzenna Terenu Toruńskiej Giełdy przy Towarowej.

Od samego początku, kiedy w lat 90-tych powstał Toruńska Giełda Towarowa, staraliśmy się naszym dzierżawcom i najemcom stworzyć optymalne warunki do rozwoju. Wiele firm handlowych, które u nas zaczynały dzisiaj stanowią poważne podmioty o międzynarodowym zasięgu. Nadal chcemy pomagać polskim przedsiębiorcom w tworzeniu i rozwijaniu własnego biznesu, stąd inicjatywa kompleksowego opracowania „Koncepcji Programowo-przestrzennej Terenu Toruńskiej Giełdy przy Towarowej”.  

Celem koncepcji jest uporządkowanie przedmiotowego terenu oraz zbadanie możliwości rozwojowych TGT pod nowoprojektowaną zabudowę zgodną z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Projektowana koncepcja programowo-przestrzenna jest konieczna ze względu na poprawienie jakości przestrzeni Giełdy, poprawienie jej obecnego zainwestowanie ich użytkowników oraz dostosowanie do planowanych inwestycji. Koncepcja pozwala na zbadanie możliwości rozwojowych terenu, określa jakiej wielkości obiekty można projektować na obszarze TGT zgodnie z MPZP oraz wymogami przeciwpożarowymi i bhp.

 

Koncepcja rozwiązuje zagadnienia istniejącej zabudowy, wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy, zapewnienia wymaganych odległości zgodnie z obowiązującymi warunkami   technicznymi . Plan określa rezerwę terenu TGT wyznaczoną w MPZP pod projektowaną trasę średnicową. Wyznacza przestrzeń pod nową zabudowę, określa liczbę miejsc parkingowych, powierzchnie biologicznie czynną oraz inne wymagania określone w MPZP. 

 

Obecnych i potencjalnych nowych dzierżawców zapraszamy do kontaktu z pracownikami spółki w celu omówienia szczegółów rozpoczęcia działalności na TGT. 

"Małe rzeczy, które robisz są lepsze od wielkich, które planujesz"

drukuj