Ankieta:
Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas zakupów ?
2013-10-02

Statuetka i podziękowania dla Urbitoru

 

www.oratorium.torun.pl

Spotkaniem w Dworze Artusa i nagrodami dla pracowników i darczyńców uczciło swoje 20-lecie Oratorium z toruńskich Rybaków. Uroczysta gala odbyła się w Toruniu 2 października 2013 r. Zgromadziła w Sali Wielkiej Dworu Artusa księży Michalitów, pracowników, podopiecznych i wolontariuszy Oratorium, przedstawicieli władz miasta i województwa oraz licznych przyjaciół placówki na Rybakach.

Na tę Galę przybyli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P. Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia P. Michał Zaleski, Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik, Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Jasiński.

Byli też dawni i obecni pracownicy, nauczyciele i wychowawcy z Oratorium, sponsorzy placówki, dzięki którym przez dwie dekady prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą na Bydgoskim Przedmieściu. Były też dzieci z Oratorium z przygotowanym przez siebie programem artystycznym. Oprawę muzyczną zapewnił zespół rapowy Najlepszy Przekaz w Mieście z Mławy, natomiast w roli konferansjera wystąpiła p. Renata Puzdrowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu.

Zespół rozpoczął część artystyczną piosenką „Wyciągamy dzieci z bramy”, która doskonale oddaje zadania i ideę naszego Oratorium, które dzieci ściąga do siebie, aby dać im miłość i przyjaźń, jak można żyć i dawać dobro innym ludziom, jak można – rezygnując ze środków zmieniających świadomość – pożytecznie i ciekawie spędzać czas i iść przez życie rozwijając się duchowo, intelektualnie i fizycznie, realizując program wychowawczy św. Jana Bosco i jego ucznia, bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Po przywitaniu gości przez konferansjera głos zabrał Dyrektor Oratorium, ks. Krzysztof Winiarski, który przedstawił historię placówki. Potem goście obejrzeli krótki film o Oratorium, pokazujący codzienne życie naszych wychowanków. Następnie przemówienia wygłosili Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Andrzej Jasiński oraz Przełożony Generalny ks. Kazimierz Radzik.

Od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oratorium otrzymało srebrny medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis. Srebrny Medal przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom oraz stowarzyszeniom krajowym lub zagranicznym za wybitne

osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.

W uzasadnieniu wniosku czytamy: Medal Marszałka uhonorowuje Oratorium za kultywowanie w swej 20 letniej działalności wartości wywodzących się z rodzinnej kultury i tradycji oraz pielęgnujących tradycje oratoryjne. Kreatywność nauczycieli, inspirująca doradcza rola dyrektora przyczynią się do wysokiej jakości pracy pedagogicznej i terapeutycznej. Oratorium stwarza maksymalne warunki edukacyjne zmierzające do indywidualizacji, kompensacji i stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży.

Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał życzenia całej wspólnocie oratoryjnej:Pozdrawiam ks. Dyrektora, pracowników i wolontariuszy oratorium oraz dzieci i młodzież, korzystających na co dzień z dobroczynnej działalności tej placówki. Przyjmijcie słowa uznania w związku z jubileuszem 20-lecia powstania Oratorium na toruńskich Rybakach. Opiekunom dzieci bardzo dziękuję za niezastąpioną służbę w Oratorium. Dzieciom życzę chętnego powracania do swojego Oratorium i tworzenia w nim zgodnej wspólnoty przyjaciół. Wszystkiego najlepszego na kolejne lata. Szczęść Boże! Po zakończeniu swego przemówienia  Pan Prezydent podarował placówce laptop do zająć informatycznych w świetlicy.

Następnie w dowód wdzięczności za ogromną pomoc dla toruńskiego Oratorium  wręczono najwyższe michalickie odznaczenie. „Medal Benemerenti” (czyli dobrze zasłużonemu) z rąk Ojca Generała Zgromadzenia ks. Kazimierza Radzika otrzymali: Marszałek Piotr Całbecki dlaUrzędu MarszałkowskiegoKapituła medalowa przyznała go za utrwalanie w przestrzeni publicznej myśli i osoby księdza Bronisława Markiewicza. W minionym okresie dokonywało się to na różnych poziomach współpracy. Z serca dziękujemy za stałe dofinansowanie działalności bieżącej ale w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za pomoc w realizacji szeregu inwestycji, które umożliwiły modernizację  pomieszczeń i standaryzację poziomu działalności Oratorium michalickiego. Widocznym znakiem dobrej współpracy w tym zakresie jest aktualnie realizowany projekt Centrum Edukacji Młodzieży, im ks. Jerzego Popiełuszko, które  wnoszone  jest przy parafii prowadzonej przez Zgromadzenie Księży Michalitów w Górsku. Dla nas Michalitów ks. Popiełuszko mimo, w kwestii troski o sprawy kraju zdawał się być  głosem ks. Markiewicza sto lat później. Podjęliśmy razem to przedsięwzięcie, mając przekonanie, iż mówiąc o męczenniku z Żoliborza pokazujemy wychowawcę z Podkarpacia. Za tą możliwość i wspólnie już przebytą drogę wielu lat dziękujemy.

Kolejnym  laureatem jest Urząd Miasta Torunia, medal kierowany jest na ręce Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego. Przyznany został za systematyczne wspieranie działalności wychowawczo - charytatywnej Księży Michalitów w Toruniu. Medal jest też wyrazem uznania dla Pana Prezydenta za osobistą identyfikację z ideą i funkcjonowaniem naszego ośrodka w Grodzie Kopernika. Dzięki stałemu  wsparciu ze strony Gminy Miasta Toruń podopieczni michalickiej placówki na Rybakach, w okresie dotychczasowej współpracy,  mogli korzystać w oratorium z atrakcyjnych form uczenia się , zajęć wyrównawczych, i szerokiej gamy zajęć rekreacyjnych, systematycznie otrzymywać  ciepłe posiłki  oraz korzystać z zabawek i pomocy dydaktycznych. Dzięki wsparciu ze strony miasta możliwa była coroczna organizacja letniego i zimowego wypoczynku. Od 19 lat w parku na Bydgoskim Przedmieściu z okazji Dnia Dziecka Oratorium organizuje masową imprezę pod nazwą Michayland. Wyrażamy Urzędowi i służbom miejskim wdzięczność za wszelką wieloletnią pomoc w tym zakresie.  Dziękujemy Panie Prezydencie, gratulujemy…

Medalem został uhonorowany również Doktor Tadeusz Ładniak to lekarz Oddziału Klinicznego Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, cenionym przez współpracowników i pacjentów. Jest oddanym lekarzem i świadkiem wiary. Wielokrotnie dał się poznać jako dobroczyńca naszych podopiecznych, współpracowników i chorych członków naszych Zgromadzeń Zakonnych. Bezinteresownie pełni funkcję konsultanta w sytuacji koniecznej pomocy medycznej naszym wychowankom. Podejmuje szeroko rozumiane działania, aby w procesie leczenia osób z naszego środowiska uwzględnić specyfikę i delikatność okoliczności w przypadku każdego z pacjentów. Jako lekarz o niekwestionowanym autorytecie oraz osoba prywatna jednoznacznie identyfikuje się z Kościołem i jego nauką  w sferze etycznej i światopoglądowej. Wielokrotnie staje się też  obrońcą wartości chrześcijańskich w konkretnych sytuacjach życiowych wykorzystując kompetencje i profesjonalizm swojej pracy zawodowej.

 

Warto przypomnieć, że laureatami Medalu Benemerenti są m. in. papież Benedykt XVI i krakowski metropolita ks. Stanisław Dziwisz.

Natomiast podziękowania nauczycielom i wychowawcom z Oratorium wręczył ks. prof. Czesław Kustra, założyciel toruńskiego Oratorium. Podziękowanie stanowiła szklana rybka- jest to nawiązanie do złotej rybki- jest symbolem spełnienia dziecięcych marzeń, które realizują wolontariusze i wychowawcy w Oratorium wobec dzieci.

W trakcie tej jubileuszowej gali uhonorowano również ludzi dobrej woli i dobrego serca i przedstawicieli instytucji oraz mediów wspierających naszą placówkę. Podziękowanie stanowiła statuetka w formie serca wykonana z mosiądzu- w sercu umieszczona jest postać dziecka puszczającego gołąbka – to podziękowanie za duże serce i za długoletnią pomoc dla dzieci na Bydgoskim Przedmieściu. Wszyscy goście spotkania otrzymali też wydaną okazji jubileuszu książkę ks. Winiarskiego na temat historii i działalności placówki.

Dzieci z Oratorium zaprezentowały też dla gości spektakl teatralny i układy taneczno-wokalne, natomiast poszczególne etapy części artystycznej przeplatał swymi piosenkami rapowy zespół z Mławy. Uroczystość zakończył jubileuszowy bankiet, na którym rozmowom i spotkaniom dawnych i obecnych znajomych nie było końca. To był wspaniały wieczór, który na długo pozostanie w pamięci uczestników.

drukuj