Ankieta:
Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas zakupów ?

Przedsiębiorcy słabo oceniają perspektywy na 2013

http://gpwmedia.pl/entries/5724/

Bank Pekao już po raz 3. prezentuje wyniki Raportu poświęconego sytuacji mikro i małych firm, który wskazuje Ogólny Wskaźnik Koniunktury. Wskaźnik obniżył się z 92 pkt. w roku 2011 do 90 pkt. Wpływ na to miały dwa główne czynniki. Firmy gorzej w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem oceniły perspektywy na kolejne 12 miesięcy (spadek o ponad 3 punkty). Właściciele przedsiębiorstw nisko ocenili ogólną sytuację gospodarczą (spadek o prawie 8 punktów w stosunku do roku 2011) oraz sytuację branży (spadek o 4,5 punktu). 

- W tegorocznym badaniu daje się zauważyć duży rozdźwięk pomiędzy niezłą oceną sytuacji samych firm, a gorszą oceną sytuacji gospodarczej w kraju czy branży, w której działają. Ocena sytuacji firmy jest o 12 pkt. wyższa niż ocena ogólnej sytuacji gospodarczej. Na podkreślenie zasługuje również stabilna ocena zatrudnienia - przedsiębiorczość mikro i małych firm i tworzone przez nich miejsca pracy łagodzą rozmiary bezrobocia - mówi Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.

Najwyższe wartości Ogólnego Wskaźnika Koniunktury odnotowano w produkcji i usługach (91 pkt). Na przeciwległym biegunie znalazł się handel ze Wskaźnikiem na poziomie 88 punktów. W sektorze mikro i małych firm widać znaczne pogorszenie sytuacji w branży budowlanej (Wskaźnik obniżył się z 93 do 89 punktów). Najbardziej stabilna sytuacja występuje w produkcji, gdzie wartość Wskaźnika utrzymuje się na podobnym poziomie od 3 lat.

W 2012 roku działalność eksportową prowadziło 12% mikro i małych firm. Firmy te dużo lepiej oceniają sytuację swoich przedsiębiorstw (96 pkt.) i wielkość przychodów (102 pkt.) niż firmy, które nie eksportują towarów i usług.

W Raporcie Pekao po raz pierwszy przedsiębiorcy zostali zapytani o bariery rozwoju. Spośród 15 barier, najważniejszymi okazały się koszty pracy (3,74), wysokość podatków (3,55) oraz obciążenia biurokratyczne (3,51).

Badania pokazują stopniowy wzrost wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności bieżącej (z 22% w roku 2010 do 24% w roku 2012) i inwestycyjnej (z 19% w 2010 r. do 21% w 2012 r.). Nadal jest jednak spory potencjał do wzrostu, biorąc pod uwagę dobrą dostępność zewnętrznego finansowania, ocenioną na 97 pkt. Impulsem dla większego wykorzystania zewnętrznego finansowania w przyszłości może być uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych w ramach nowego budżetu UE. 

Źródło: Bank Pekao

drukuj