Ankieta:
Co najbardziej liczy się dla Ciebie podczas zakupów ?

Zdobądź dotację, załóż własną firme

www.kujawsko-pomorskie.pl

Rozpoczyna się kolejny nabór w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego bezrobotni mają szansę otrzymać bezzwrotne wsparcie na start w biznesie w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przedsięwzięcie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w regionie.

 

Cel projektu to stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla 2,5 tysiąca osób bezrobotnych. Zastrzyk kapitału w postaci dotacji na rozruch własnej firmy to efektywna forma aktywizacji zawodowej. Na Kujawach i Pomorzu przeznaczyliśmy na ten cel rekordowo duże środki, a rozdysponowanie wsparcia powierzyliśmy powiatowym urzędom pracy w regionie, co pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektu. Dzięki temu do początkujących przedsiębiorców z naszego regionu trafi najwięcej dotacji w skali kraju. Budżet projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 50 milionów złotych. Urząd Marszałkowski przeznaczył dodatkowe środki na ten cel z krajowej rezerwy wykonania, które trafiły do naszego regionu za sprawne wdrażanie programu w latach poprzednich.

- Przedsięwzięcie skierowane jest do osób z pomysłem na własną firmę, którym brakuje środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szansę na wzięcie w nim udziału mają bezrobotni zarejestrowani w jednym z powiatowych urzędów pracy w województwie, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W skład tej grupy wchodzą:

  • osoby do 25, lub powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców

W projekcie szczególnie preferowane będą osoby należące do pierwszych trzech grup.

Rekrutację prowadzą powiatowe urzędy pracy. Projekt zakłada przeprowadzenie trzech naborów: pierwszy odbył się w ubiegłym roku, kolejny właśnie się rozpoczyna i potrwa do kwietnia, a ostatni zaplanowano od czerwca do września. Aby wziąć udział w przedsięwzięciu należy skontaktować się z właściwym urzędem pracy, złożyć formularz zgłoszeniowy i wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną objęte doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”, podczas którego będą uczyć się między innymi jak przygotować dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie dotacji na start w biznesie. Będą też mogły złożyć wniosek o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 21,5 tysiąca złotych). Dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymają też informacje na temat instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom.
Szczegółowe informacje oraz terminarze rekrutacji na stronie internetowej projektu: http://www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa.
Czytaj też:
Dotacje na biznes
Dotacje się opłacają

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

drukuj